Cây Hồng Môn Thủy canh

350.000

Cây Hồng Môn (còn gọi là Tiểu Hồng Môn), ên khoa học: Anthurium andreanum, họ thực vật Araceae (Ráy), nguồn gốc từ Colombia.